You are using an old browser. Please upgrade to a newer version or try a different browser.

Политика за поверителност

ЛИЧНИ ДАННИ


Ние от Онлайн магазин РОСИНИ считаме за изключителна важност защитата на личните данни и се грижим за тяхната сигурност, като сме предприели всички необходими мерки , за да приведем дейността си в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на личните данни и тяхната поверителност.
За да извършва дейността си, онлайн магазин rosini.bg обработва информация, между която и такава представляваща лични данни.

Тази интернет страница се управлява в съответствие със Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително, но и не само с Общия регламент на ЕС за защита на данните (ОРЗДили т.нар. Регламент GDPR ЕС(2016/679).

Тази политика за поверителност има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на Администратор на лични данни, както и за Вашите права. Ние се стремим да Ви предоставяме достъпна, полезна и прозрачна информация на нашата интернет страница.


Онлайн магазин Росини (rosini.bg) е собственост на Росини Христов ООД (наричан по-долу Росини) със седалище и адрес на управление гр. Варна, вписан в Търговския Регистър с ЕИК 200595482 Данни за кореспонденция: тел: 0878 929242, e-mail: sales@rosini.bg, адрес: гр. Варна, ул. Акад. Курчатов 1


Събиране и използване на лични данни:

За извършването на основната ни дейност по обслужването на нашите клиенти и доставката на поръчаните продукти, е необходимо събирането, използването, съхранението и обработката на Вашите лични данни. Предоставянето на тези данни е напълно доброволно и те ни служат за управление на Вашия профил в нашата интернет страница.

Какви данни събираме?

Във връзка с използването на онлайн магазина https://rosini.bg/ от страна на клиентите и за обработка на постъпили поръчки, ние събираме и обработваме следните лични данни, които Вие ни предоставяте:

 • За създаване на профил в онлайн магазина ние изискваме – две имена, имейл, телефон и адрес;

 • При поръчка на стоки с цел тяхната доставка – две имена, имейл, телефон за контакт, адрес за доставка;

 • За абонамент за бюлетин – две имена и имейл

 • Имате възможност да се регистрирате в rosini.bg и чрез Вашия профил във Facebook. Ако изберете този вариант, ще бъдете насочени към Facebook Admin, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на Росини.

 • В случай, че се наложи възстановяване на сума по поръчка – банкова сметка


Основания и цели за обработка на лични данни:

Във връзка с използването на онлайн магазина rosini.bg и обработката на постъпилите поръчки, ние събираме и обработваме Вашите лични данни на основание изрично полученото от Вас съгласие за това; във връзка с изпълнение на задълженията ни по договор с Вас; във връзка със спазването на законовите ни задължения като Администратор на лични данни и за целите на законовите ни интереси или на трета страна.

Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни заследните цели:

 1. Създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина. Личните данни се събират чрез форма за регистрация след изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а” от Регламента) посредством отбелязване на поле с отметка за съгласие с Общите условия на сайта и Политиката за поверителност

 2. Сключване на договор, обработка на поръчки и доставка на стоки, което включва приемане, валидиране, изпращане и фактуриране на поръчки; разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или рекламации; връщания на поръчки в съответствие със законовите разпоредби. С цел транспортиране на пратките, ние предоставяме Вашите лични данни на куриерската фирма, за да бъде доставена пратката до Вас. Личните данни се събират чрез формата за поръчки на сайта чрез потребителски профил или като гост  (чл. 6, ал. 1, буква „б“ от Регламента).

 3. Маркетингови цели – събиране на данни за информационен бюлетин на сайта или други маркетингови дейности като показване на релевантни реклами чрез други платформи с цел по-добро потребителско преживяване и изграждане на индивидуален профил на клиента, съобразен с неговите нужди. Събирането на лични данни става посредством форма на основание изрично дадено съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а” от Регламента) и след отбелязване на поле с отметка за съгласие за използване на лични данни и с Общите условия и Политика за поверителност на сайта.

 4. Технически цели. Всеки път, когато посещавате онлайн магазин rosini.bg или различни страници в него, ние получаваме информация под формата на информационен протокол със следното съдържание – Вашият IP адрес и страницата, от която сте препратени към нашия сайт; информация за престоя Ви на нашия сайт и страниците, които сте посетили в него; информация за браузъра и операционната Ви система; друг вид техническа информация, съгласно техническите изисквания на информационната система.
  Данните се събират на основание изричното Ви съгласие (чл. 6, ал. 1, буква „а” от Регламента) чрез натискането на бутона „Разбрах” в полето „Запознат съм с Политиката за поверителност и съм съгласен да използвам „бисквитки” при използването на интернет страницата.

 5. Статистически цели

 6. За целите на счетоводните и нормативните изисквания според действащото законодателство.

Срок на съхранение на личните данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срока на съществуване на профила Ви в онлайн магазина или за постоянно при извършване на поръчка без регистрация и докато клиентът не заяви изрично несъгласие или отказ за съхранение на неговите лични данни. Данните за направени поръчки като правило се пазят за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на онлайн магазина при съдебни или административни спорове с потребители, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. След заличаване на акаунта или след изтичане на законоустановения срок е възможно да бъдат запазени определени данни, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

Получатели и ползватели на Вашите лични данни

Във връзка с изпълнението на договорните отношения между Росини и клиентите лични данни могат да бъдат предоставяни на:

 • доставчици на куриерски услуги

 • доставчици на платежни/банкови услуги

 • доставчици на маркетингови/телемаркетингови услуги

 • доставчици на услуги, свързани с пазарни проучвания

 • доставчици на ИТ услуги

 • ако сме задължени по закон или ако е необходимо за защита на законните ни интереси при решаване на спорове, в случай на кибер атаки или други подобни, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Ние гарантираме, че достъпът до Вашите лични данни от горепосочените частно правни субекти/трети страни/доставчици се извършва на база сключени договори с тях, съгласно законовите разпоредби във връзка със защита на личните данни и поверителността на информацията.

Защита сигурността на Вашите лични данни

Като Администратор на лични данни, ние се ангажираме да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, като прилагаме подходящи мерки при съблюдаване на Европейските стандарти. Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри, като използваме съвременни алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.
Въпреки мерките, които прилагаме за защита на личните данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данни да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Вашите права във връзка с данните Ви

Ако сте предоставили Ваши лични данни на онлайн магазин rosini.bg, Вие имате право по всяко време:

 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт като влезете във Вашия профил (линк към ВХОД) в страницата rosini.bg

 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от rosini.bg, може да заявите на следния линк: https://rosini.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr/personal_data_request. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

 • Право на преносимост – Ви можете да свалите по всяко време или да получите данните за Вашия профил директно през профила чрез опцията (експорт на данни/гдпр инструменти) или с искане по имейл

 • Право на коригиране на личните Ви данни или да поискате това да бъде направено вместо Вас, като се свържете с нас тук

 • Право да откажете обработване на личните Ви данни, когато има законни основания за това. Можете да заявите това Ваше право на: https://rosini.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr

 • Право да откажете получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации, като промените настройките си в профила от следния линк: https://rosini.bg/index.php?route=account/login

 • Право на изтриване (да бъдете забравени) – всичките Ви данни, заедно с потребителския профил ще бъдат заличени. Данните Ви върху вече издадени фактури и поръчки ще бъдат съхранени спрямо нормативните уредби за данъчен контрол. Заявка да бъдете забравени можете да подадете от тук: https://rosini.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr/deletion_request

 • Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако смятате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.
  Комисия за защита на личните данни:
  Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
  Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2
  Телефон 02 915 3 518
  Интернет страница www.cpdp.bg

За да направим посещенията Ви на сайта rosini.bg възможно най-функционални, ние използваме cookies или т.нар. бисквитки. Това са малки текстови файлове, които се изтеглят на крайно устройство (напр. компютър или смартфон) и се запазват на интернет браузъра, когато потребителят посети даден уебсайт. Те позволяват на сайта да функционира правилно, да разпознава устройството на потребителя, да съхранява известна информация относно предпочитанията на потребителя или за минали действия като напр. избор на език, размер на шрифта, предпочитания за онлайн поверителност, кошница с покупки, показване на подходящи реклами и много други, които се съхраняват за определен период от време, за да не се налага да се въвежда информацията отново.

Бисквитките се използват с цел да предложим на потребителите съдържание, адаптирано към Вашите конкретни нужди и подпомагат усилията ни да предоставяме услуги, които са възможно най-добре пригодени към потребителя.
За да разглеждате нашия сайт, не е необходимо да се регистрирате или да предоставяте лична информация. При зареждане на страницата rosini.bg и при преглед на нейното съдържание се използват „бисквитки”, които позволяват нейното правилно функциониране. Можете да промените даденото съгласие за приемане на „бисквитки” по всяко време от този линк: https://rosini.bg/index.php?route=module/isenselabs_gdpr, както и да настроите браузъра си да блокира „бисквитките”. В този случай е важно да знаете, че когато откажете използването на „бисквитки”, е възможно използването на някои от услугите на магазина да не работят правилно или да бъде изцяло или частично невъзможно. Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна настройките на „бисквитките”. Тези настройки се намират обикновено в „Опции” или в менюто „Предпочитани” на Вашия браузър. За да откриете тези настройки, можете да използвате опцията „Помощ” на браузъра си за повече детайли.

„Бисквитките” или другите подобни технологии сами по себе си не изискват лична информация и в много случаи дори не идентифицират личността на интернет потребителя. Но има ситуации, в които личните данни могат да бъдат събирани чрез използването на „бисквитки” за улесняване на някои функции на потребителя или да му предоставят усещане, което е пригодено до неговите предпочитания. Тези данни са шифровани по начин, който прави невъзможен неоторизирания достъп до тях.
Име Описание на бисквитката Валидност
PHPSESSID Личен номер на сесията Ви, като потребител в сайта До затваряне на сайта
cookieconsent_status Запазва избора ви за използване на бисквитки (дали сте съгласни с тях) 1 година
currency Запазва предпочитана от вас валута (за този сайт) 1 месец
fbm_* Това е бисквитка на Facebook, която ни помага да определим кои от нашите потребители са избрали да свържат акаунта си с този от Facebook 1 година
jrv Бисквитка свързана с Google Analytics 1 месец
language Запазва предпочитания от вас език 1 месец